Súťaž - Slnečná sústava - CVC

Prejsť na obsah
Slnečná sústava
Každoročne Centrum voľného času v Leviciach za veľmi dobrej spolupráce s Tekovskou hvezdárňou organizuje pre žiakov 4. ročníkov súťaž " Slnečná sústava ". Na tejto si žiaci preveria svoje vedomosti z danej oblasti, doplnia ich o nové poznatky. V tomto ročníku I. miesto v súťaži obsadil Matej Havran z II. základnej školy, II. miesto Richard Lenger z II. základnej školy a na III. mieste sa umiestnila Kristína Zemanová zo IV. základnej školy. Víťazi obržali diplom a ceny, ktoré venovalo Centrum voľného času ako aj Tekovská hvezdáreň. Víťazom ale aj všetkým zúčastneným blahoželáme.
Návrat na obsah