CVC

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


 
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, v priebehu školského roka deti a mládež navštevujú záujmové útvary /krúžky/ a počas prázdninových dní usporadúvame pre deti a mládež rôzne prázdninové podujatia, zóny voľného času a prímestské tábory. Našim prvoradým cieľom je uskutočňovať prevenciu voči v súčasnosti veľmi rozšíreným sociálno-patologickým javom, formou vypĺňania voľného času pre deti a mládež v priebehu celého pracovného týždňa, ale aj víkendu. Podujatia sú zamerané na rozvoj celej osobnosti mladého človeka, či už po fyzickej alebo psychickej stránke.

„Voľný čas je najdôležitejšou časťou nášho života.“/D.Diderot/

Príďte sa prihlásiť už dnes. Čakáme Vás!
KRÚŽKY
Hokej
Futbal
Florbal
Rybársky
Basketbal
Stolný tenis
Moderný tanec
Spoločenský tanec
Relaxačné plávanie
AKTUÁLNE OZNAMY
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva .  https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky