Podujatie s LZ v Leviciach - CVC

Prejsť na obsah
Dňa 9. februára 2017 Centrum voľného času usporiadalo pre deti zaujímavé podujatie v spolupráci s Lesným závodom v Leviciach. Deti sa prostredníctvom profesionálnych zamestnancov dozvedeli o ich práci, o tom ako sa majú v lese správať, čo je v lese dovolené čo v lese rastie, aký úžitok máme z lesa. Naučili sa rozoznávať stopy a zvuky zvieratiek a vtákov. V testovej časti mali priradiť stopy k jednotlivým zvieratkám a vtáčikom. Ako odmenu na záver dostali prívesok a masku zvieratka na karneval. Aj touto cestou sa chceme poďakovať Ing. Márii Vlčákovej a Ing. Petrovi Grófovi za to, že deti z podujatia odchádzali bohatšie o nové vedomosti.
Návrat na obsah