NIE DROGÁM - ÁNO ŽIVOTU - CVC

Prejsť na obsah
NIE DROGÁM - ÁNO ŽIVOTU!

             V rámci Týždňa boja proti drogám 5.12.2018 CVČ v Leviciach zorganizovala pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z II. ZŠ v Leviciach a žiakov Špeciálnej internátnej školy v Leviciach besedu zameranú na prevenciu drog, závislostí a ich škodlivých účinkoch na mladý organizmus, ktorú viedla Mgr. A.Jančová. Pre žiakov pripravila zaujímavé pracovné listy s touto tematikou, ktoré žiakov veľmi zaujali. O tom, že dnes sú mladí ľudia v súčasnosti vystavení nebezpečenstvu už v skoršom veku než kedykoľvek predtým, preto je dôležité a potrebné o týchto závislostiach hovoriť a prevencii sa venovať už od útleho detstva. Žiakov téma veľmi zaujala, do aktivít sa zapájali a cieľ besedy bol splnený.
            Mgr. A.Kováčová
Návrat na obsah